Aïllament térmic amb suro

CARACTERÍSTIQUES DEL PRODUCTE

El suro és l'aïllant més natural que existeix. Posseeix uns excel·lents índexs de conductivitat tèrmica, absorció acústica, comportament enfront de la humitat, foc, compressió, agents químics, etc. competeix amb els materials més nous sintètics i superant-los en alguns casos. Les seves propietats es deuen a la peculiar estructura i composició química de les seves cèl·lules. El suro posseeix una extraordinària elasticitat que fa que es comprimeixi sense deformar-se, recuperant la seva forma original.

APLICACIÓ DEL PRODUCTE

L'aïllament de suro s'utilitza com aïllament en parets, terres i sostres per a aïllament tèrmic, acústic i aïllament de vibracions. El suro es comercialitza en planxes, blocs i en forma granular.

La varietat més utilitzada és l'aglomerat expandit pur de suro. Aquest és un producte que s'obté a través del granulat de suro que s'aglutina entre si per la pròpia resina natural (suberina) sense cap addició, mitjançant la cocció en autoclau.

PROPIETATS MÉS RELLEVANTS

Pel que fa a les seves prestacions cal destacar la seva baixa conductivitat tèrmica i el seu alt aïllament acústic. És químicament inert pel que no hi ha risc en la seva utilització. Posseeix un grau d'impermeabilitat relativament alt a la penetració de l'aire i aigua gràcies a la substància greix que impregna les parets de les cel·les que constitueixen el material.

És un dels materials sòlids més lleugers (la seva densitat específica és de 0,15-0,25) i el seu comportament davant el foc és considerablement bo (classe I). A més no desprèn gasos tòxics en la combustió a causa de la seva procedència natural a diferència d'altres aïllants d'origen químic.

ALTRES PROPIETATS

El suro com aïllament posseeix un excel·lent cicle de vida i és respectuós amb el medi ambient. Té una llarga durabilitat enfront altres aïllants, no li ataquen els insectes (la suberina els repel·leix) i presenta una gran resistència als agents químics. És reciclable i reutilitzable i en el cas d'esdevenir un residu és totalment biodegradable.