Insuflat de boletes de neopor

 
Quan utilitzar aquest material?

Aïllament especialment desenvolupat per a l'aplicació de l'insuflat en cambres d'aire molt estretes a partir de 1,5 cms de gruix, sent reutilitzables, podent ser aplicades amb adhesiu i sense adhesiu. Per aïllar cavitats fines, amb presència de humitats ( façanes que no transpiran), cavitats molt irregulars, façanes fissurades, zones muntanyoses amb fred extrem o zones que necessitin un aïllament resistent a l'aigua.

En que consisteixen les boletes de Eps ?

L'EPS GRAFIT són grànuls de Poliestirè expandit, recoberts de grafit. És l'aïllament tèrmic més eficaç del mercat, donades les seves prestacions tèrmiques per la seva baixa conductivitat tèrmica obtinguda amb agents aïllants escumants i recoberts amb grafit. És un material capaç de reflectir la radiació tèrmica (Raigs UV). Diametre 4-7 mm de gruix.

Com s'introdueix aquest material a la façana?

Mitjançant insuflat en sec i amb adhesiu fent unes perforacions de 25mm desde l'interior o l'exterior. La pressió fa que el material es distribueixi totalment per la camara de forma homogenea.

Quines ventatges te aquest material?

Es permeable, imputrefacte, permet transpirar el mur, cobreix tots els racons. Permet tapar camaras amb convecció d'aire fred al, hivern o d'aire calent a l'estiu.
No es veu afectat per l'acumulació de vapors o aigua de condensació mantinguent les capacitats aïllants.
No te assentament, no es toxic ni desprene gasos tòxics.
Material molt durader, reutilitzable ( es pot aspirar de nou) i de conductivitat molt baixa.

Quines referèncias es tenen ?

Ambients de temperatures extremadament baixes, espais que estan sense calefacció varis mesos a l'any, fortes condensacions internes, risc de canonades amb perill de fugues, un inmoble idoni per insuflar boletes de Eps.

Quina conductivitat termica te ?

Gràcies a la capa de grafit, el calor es retingut

Molt eficaç contra el fred

Elimina humitats per condensació

Bon corrector acústic

Hidròfil (no absorbeix aigua)

Quines característiques tècniques te ?

Assentament a la cavitat = 0%
Resistència a difusió y = 5 s/ DIN E12086
Classificació d'inflamabilitat Clase E/B2 S/ DIN EN 13501-1
Densitat 18-26 kg/m3 s/ DIN EN 1097-3-2)
Homologación alemana para insuflar en cámaras de fachada del Deutsches Institut für Bautechnik (DIBT)
Diametre de les boletes de 4-8 mm
Molt eficaç contra la calor