Trasdossat Interior

Sistema compost per panell PAVAROOM - PAVATEX de fibra de fusta amb acabat de cel·lulosa blanca. Els panells PAVAROOM permeten aïllar des de l'interior d'una manera simple i eficaç, simplement fixant els panells i enmasillando les juntes obtenim un acabat llis i llest per pintar. El encadellat facilita la col·locació i la continuïtat de la capa, en entramat lleuger permet un intereix màxim de 80 cm. L'acabat per les dues cares permet el seu ús com a barrera de vapor i d'estanqueïtat. No requereix l'ús d'una làmina addicional. PAVAROOM necessita menys passos per a la seva col·locació que un trasdossat de placa de cartró-guix tradicional. Amb un pes de 7,20 o 13,20 kg / m2 molt més lleuger i per tant molt més fàcil de manejar. Al mateix temps PAVAROOM ofereix protecció tèrmica fred / calor i aïllament acústic.

Beneficis

• Lleuger i estable .

• Instal·lació ràpida.

• El frenat de vapor i hermètic.

• La superfície d'acabat per a treballs d'acabat.

Valors tècnics

- Densitat ρ [kg / m³] 230

- Conductivitat tèrmica (EN 13171) λ D [W / mK] 0044

- sd-valor [m] aproximadament 3,5

- El comportament del foc (EN 13501-1) classe i

- Esforç de compressió en el 10% de deformació [kPa] 250

- Resistència a la tracció perpendicular a les cares [kPa] 30