Cel-lulosa

Avantatges de l´Aïllament amb cel-lulosa insuflada

Els millors valors d'aïllament tèrmic:

No només el caracteritza pel seu baix coeficient de conductibilitat tèrmica. Com ja se sap, tot aïllament és tan bo com ho sigui el seu punt més feble. Amb l'aïllament de cel·lulosa, s'omplen les escletxes i ranures més estretes, formant un mantell aïllant sense ponts conductors de calor.

 

Excel·lent protecció contra temperatures altes:

 L'alta capacitat d'emmagatzematge de l'aïllament de cel·lulosa fa que la calor dels raigs del sol penetri de forma clarament retardada. Fins i tot les estades situades sota de la teulada segueixen estant fresques fins ben entrada la nit, de manera que vostè pot dormir sense cap tipus de molèstia. De forma similar al valor U per a l'aïllament tèrmic, també es pot calcular la protecció per a altes temperatures. Aquí es parla de retard de fase. El retard "PHI" és el marge de temps en hores que una ona de temperatura necessita per arribar des de l'exterior d'una construcció a una estada. Com més gran sigui el retard de la fase, més temps es retardarà l'escalfament de l'interior de l'edifici.

 

Alta protecció contra el soroll:

També en aquesta àrea l'aïllament de cel·lulosa aplicat sense juntes i de manera estanca ofereix grans avantatges. En assaigs comparatius realitzats en parets intermèdies, els valors d'aïllament acústic assolits van ser fins a 7 DB millors en relació a aïllaments de fibra tradicionals.

Alta protecció contra incendis: A l'àrea de protecció contra els incendis, cada vegada es va consolidant més l'aïllament amb cel·lulosa en relació a materials aïllants tradicionals.

 

Alta protecció contra incendis:

 És el que s'ha constatat amb assajos de protecció contra incendis realitzats amb gran èxit en elements de construcció de les classes F30 i F90. Amb la classificació c-s2-d0, l'aïllament de cel·lulosa arriba a una de les valoracions més altes possibles de materials aïllants inflamables.

 

Regulador de la humitat:

 L'aïllament de cel·lulosa és capaç d'emmagatzemar la humitat sense perdre les seves propietats d'aïllament. L'especial capacitat d'emmagatzematge d'humitat provoca un efecte de regulador d'ambient a l'estança. En el cas de sanejaments o sistemes de sostres plans, té un efecte físic en la construcció d'acumulador de la humitat. A més, a diferència dels aïllants de fibra tradicionals, l'hermeticitat contra el vent és considerablement millor. El conjunt de les propietats naturals de la fibra de cel·lulosa en combinació amb la tecnologia d'aplicació, satisfan les més altes exigències en relació al clima ambient de les estades i l'estalvi d'energia.

 

Respectuós amb el medi ambient:

 És prou conegut que, gràcies a un bon aïllament, no només s'estalvia energia calorífica, sinó també es protegeix el medi ambient.

Podem assegurar fins a 7 db. més d'aïllament que fa a aïllaments de fibra tradicionals.